Zielona przyszłość polskich miast – podsumowanie działań w 2023 roku

29 Styczeń 2024

Dostęp do terenów zielonych, dobra komunikacja publiczna i czyste powietrze[i]. Takich miejsc do życia szukają Polacy. Kształtowanie miast przyjaznych ludziom ułatwia partnerska współpraca z biznesem.

Walka ze zmianami klimatu, utratą bioróżnorodności i rosnącym zanieczyszczeniem to dziś jedno z kluczowych wyzwań dla przedstawicieli administracji i samorządów lokalnych. Jednym z rozwiązań jest wdrażanie technologii smart city, dzięki której elektronika wspiera zarządzanie miastem. Źródłem finansowania tego typu projektów może być partnerstwo z biznesem, które ułatwia i przyspiesza wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w służbie ludziom i planecie.

Zielone dachy. Czujniki jakości powietrza. Więcej zieleni. Wszystko po to, by w polskich miastach żyło się lepiej, bezpieczniej i bardziej zgodnie z naturą.

To właśnie po to InPost stworzył wyjątkową inicjatywę – Program InPost Green City. Jego celem jest tworzenie czystej, nowoczesnej i pełnej zieleni przestrzeni do życia. W tym Programie InPost stawia na wdrażanie innowacji inicjatyw ekologicznych, ograniczenie emisji CO2, dbałość o bioróżnorodność oraz wykorzystanie technologii na rzecz mieszkańców polskich miast, w myśl idei „smart city”. Tworzenie przyjaznych ludziom przestrzeni miejskich odbywa się we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Co udało się osiągnąć dzięki Programowi InPost Green City?

InPost Green City to inwestycje w zieloną infrastrukturę miejską i rozwiązania smart city. Programy edukacyjne i stypendialne. Partnerstwo i debata z władzami polskich miast o tym, jak wspólnie zmieniać je na bardziej przyjazne i bardziej zrównoważone.

Obecnie w Programie uczestniczą 54 miasta, we współpracy z którymi zrealizowanych zostało blisko 60 inicjatyw. Program to też autorska koncepcja zielonych dachów na maszynach Paczkomat® i nasadzeń roślin w ich sąsiedztwie. W całej Polsce jest już blisko 300 zazielenionych urządzeń Paczkomat®. Ponadto, zainstalowanych zostało ponad 1200 czujników jakości powietrza. InPost, dzięki flocie 1000 aut elektrycznych, największej takiej w Polsce, minimalizuje emisję CO2. W tym miejscu warto też podkreślić, że dostawa do urządzeń Paczkomat® redukuje emisję CO2 o dwie trzecie w porównaniu z dostawami kurierskimi InPost na obszarach miejskich i aż o 90% na obszarach wiejskich.

 

Krok po kroku w zieloną stronę

W roku 2023, w Programie InPost Green City, we współpracy biznesu z samorządami, zrealizowane  zostały kolejne ważne projekty. Wszystkie inicjatywy Programu przeprowadzane są w ścisłej współpracy z miastami i z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców. Każdy z projektów ma wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców polskich miast. Łącznie to dziesiątki nowych drzew i przyjazne ludziom zielone przestrzenie miejskie. To także wdrażanie w praktyce idei smart city, poprzez rozwój sieci czujników monitorujących jakość powietrza, ale też gleby.

W Lublinie, dzięki owocnej współpracy z Urzędem Miasta, powstały ogrody deszczowe. To nie tylko nowa, przyjazna mieszkańcom strefa zieleni miejskiej, ale też ważny element infrastruktury, ograniczający ilość wody trafiającej do kanalizacji w czasie opadów, poprawiający jakość powietrza i zwiększający bioróżnorodność.

Poprawa bioróżnorodności przyświecała też wyjątkowej inicjatywie w Rzeszowie. Dzięki wsparciu przez InPost Green City Zielonego Funduszu dla Rzeszowa w mieście rozpoczęły się pracę nad powstaniem Motylarni – ogrodu z nasadzeniami roślin wabiących motyle w Parku Kultury i Wypoczynku nad Wisłokiem oraz łąki krokusowej przy Placu Cichociemnych. Ogłoszono też konkurs "Zielona Transformacja Twojego Miasta w Minecraft", organizowany wraz z Centrum Innowacji Miejskich - Urban Lab. Uczniowie szkół w Minecraft projektowali wizję zielonej transformacji stolicy Podkarpacia – parki, ogrody, ścieżki rowerowe czy instalacje fotowoltaiczne, inspirując dorosłych do zielonych zmian.

Przyszłością jest także wykorzystanie czystej energii ze słońca – jak w przypadku ławek solarnych, zainstalowanych na placu Miejskim w Wyszkowie. Mieszkańcy mogą naładować urządzenia mobilne w czasie relaksu na zielonym skwerze.

Nowa przestrzeń, tym razem dla najmłodszych, postała na łódzkim Janowie. Łódź jest pierwszym miastem partnerskim InPost Green City. W 2023 roku współpraca zaowocowała stworzeniem placu zabaw z wielofunkcyjnymi urządzeniami oraz alejki z nawierzchni mineralnej.

- Miasto to jeden organizm, w którym mieszkańcy, władze i biznes muszą współpracować, aby stworzyć optymalne rozwiązania dla wszystkich. Zaangażowanie wszystkich interesariuszy w proces tworzenia przyjaznego środowiska jest podstawą strategii miejskiej, a w konsekwencji – podstawą osiągnięcia sukcesu. Dlatego niezwykle mnie cieszy współpraca z firmą InPost dzięki której powstał wielofunkcyjny plac zabaw w parku na Janowie. Wsparcie od prywatnej firmy to następna cegiełka na rzecz budowy Łodzi przyjaznej mieszkańcom. – powiedziała Anna Wierzbicka, Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi.

Program z roku na rok się rozwija, dołączając m.in. do nowych miejskich inicjatyw. Największe polskie miasta – Kraków, Rzeszów, Warszawa czy Wrocław, stworzyły zielone fundusze, ułatwiające partnerską współpracę z biznesem, a których InPost Green City jest partnerem strategicznym.

- Jako odpowiedzialna firma i lider w swojej branży nieustannie rozwijamy nasz Program, który rośnie
z roku na rok konsekwentnie i zgodnie z potrzebami miast, mieszkańców oraz naszą wizją zrównoważonego rozwoju. Do naszych ekologicznych rozwiązań w obszarze dostaw dokładamy kolejne elementy Programu, by miasta były jeszcze bardziej zielone i przyjazne. Możliwe jest to dzięki szerokiej współpracy z wieloma grupami odbiorców: samorządami, organizacjami pozarządowymi czy uczelniami. Dzięki temu realizowane przez nas działania są realną odpowiedzią na potrzeby współczesnego społeczeństwa. Wspólne inwestycje połączone z edukacją dają wymierne efekty już dziś i są również doskonałą inwestycją w przyszłość. Jako InPost krok po kroku dążymy do bycia NET-ZERO do 2040 roku, między innymi dzięki naszemu Programowi, do którego serdecznie zapraszam wszystkie polskie miasta. Spotkajmy się w drodze do green city!
– powiedziała Marta Zalewska, Dyrektorka ds. relacji partnerskich i Programu InPost Green City.

InPost Green City realizuje także projekty w partnerstwie z Miastem Stołecznym Warszawą. Dwuletnia współpraca zaowocowała wieloma ekologicznymi inicjatywami na terenie całego miasta. InPost jest największym partnerem Zielonego Funduszu, dzięki czemu mieszkańcy stolicy mogą cieszyć się m.in. nowym parkiem kieszonkowym na Mokotowie.

Ponadto, wspólnie z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy, organizowany jest program mentorsko-rozwojowy „ZA-SIEW”, czyli Zielona Akademia Studenckich Inicjatyw Ekologicznych Warszawy. W projekcie udział biorą osoby studiujące na warszawskich uczelniach, a jego celem jest stworzenie koncepcji w obszarze projektów zielono-błękitnej infrastruktury miasta.

Nie sposób wymienić każdej z inicjatyw. Wszystkie one są dowodem na to, że partnerska współpraca biznesu z lokalnymi władzami pozwala odpowiadać na potrzeby mieszkańców, adresować wyzwania środowiskowe i po prostu zmieniać polskie miasta na lepsze. Działania Programu w obszarze zrównoważonego rozwoju i inteligentnych miast zostały również dostrzeżone i wyróżnione: Nagrodą SmartCity Forum 2023 w kategorii Smart City Solution oraz Zielonym Listkiem CSR Polityki.

 

Inspiracje i wymiana wiedzy

Szczególne znacznie dla rozwoju Programu InPost Green City mają partnerstwa z organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi. Przykładem takiej współpracy są działania z UNEP/GRID Warszawa, ośrodkiem afiliowanym przy UNEP (Program Organizacji Narodów Zjednoczonych [ONZ] ds. Środowiska). Wspólne działania z takimi organizacjami zapewnia inspiracje, adekwatność realizowanych działań oraz wymianę doświadczeń.

- Miasto to bardzo złożony ekosystem, który pełni wiele funkcji. Jest miejscem, gdzie spędzamy wolny czas, uczymy się, pracujemy. Aby działało to sprawnie i służyło nam wszystkim wymaga współdziałania i dialogu pomiędzy wszystkimi interesariuszami. W miastach brak współpracy i zrozumienia potrzeb może wiązać się m.in. z betonozą, silnym zanieczyszczeniem, nadmiernym hałasem, czy tworzeniem się wysp ciepła, ale też lokalną polaryzacją społeczną. Szczególnie istotne znaczenie niosą ze sobą współprace pomiędzy biznesem, a miastem. Zauważamy, że aktywna współpraca przynosi istotne zmiany - od wsparcia inwestycji, przez edukację, po wspólny dialog. Przykładem jest nasza inicjatywa Eco-Miasto, gdzie samorządy mogą poznać innowacyjne pomysły oraz rozwiązania biznesu i innych miast. – powiedział Michał Purol, Dyrektor ds. rozwoju UNEP/GRID Warszawa

Jednym z efektów tej współpracy jest objęcie przez Program InPost Green City opieki nad siedliskiem niebielistki trwałej na torfowisku w Biebrzańskim Parku Narodowym. Jest to element programu UNEP/GRIP Re:Generacja, chroniącego najcenniejsze ekosystemy w Polsce.

Wspólne, tegoroczne projekty InPost Green City i UNEP/GRID to m.in. X edycja programu ECO MIASTO i szereg debat o ekologicznej wizji miast przyszłości, a także partnerstwo na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju „Razem dla środowiska”. Jego celem jest dążenie do zrównoważonego rozwoju dzięki współpracy wielu stron – międzysektorowo i międzybranżowo, w oparciu o zasadę odpowiedzialności za środowisko.

Poza współpracą z UNEP/GRIP, InPost Green City edukował i dzielił się najlepszymi praktykami podczas wielu innych wydarzeń biznesowych i samorządowych. Przedstawiciele Programu inicjowali dyskusję m.in. o czystym transporcie czy technologiach, które mogą wpłynąć na poprawę jakości powietrza w polskich miastach.

InPost Green City to także działania edukacyjne. W 2023 roku Edustrefa InPost Green City odwiedziła 6 polskich miast, angażując ponad 6600 osób w różne proekologiczne aktywności. Edukatorzy pokazywali m.in. jak zmieniać codzienne nawyki na zdrowsze oraz jak poprzez drobne zmiany wprowadzać bardziej przyjazne środowisku postawy. Najmłodsi angażowani byli w zajęcia łączące naukę ze świetna zabawą, podczas których mogli dowiedzieć się np. jak segregować śmieci, czy jak ważna jest zieleń w mieście. 

Część edukacyjna obejmuje też działania kierowane do studentów – w Warszawie, Łodzi i Wrocławiu. Dzięki wsparciu InPost studentki i studenci zainteresowani zrównoważonym rozwojem, ekologią i działaniami w obszarze miasta będą mogli m.in. realizować własne badania oraz projekty czy wziąć udział w najważniejszych konferencjach tematycznych.

InPost zaprasza miasta do partnerstwa w programie Green City. Zachęcamy do kontaktu poprzez formularz https://greencity.pl/#sectionForm. Wspólnie możemy zadbać o rozwój inteligentnych
i zrównoważonych miast.

 

[i]  Źródło: Badanie dobrostanu mieszkańców Polski 2023 „Szczęśliwy Dom”, OtoDom

Reprezentujesz miasto?
Zgłoś je do programu InPost Green City!

Wspólnie możemy zadbać o rozwój inteligentnych, zrównoważonych miast i wzrost świadomości ekologicznej ich mieszkańców.

Zgoda

Dzieje się u nas dużo dobrego. Chcesz być na bieżąco? Jeśli to jeszcze przed Tobą, wyraź zgodę na otrzymywanie od InPost sp. z o.o. informacji o promocjach, produktach i usługach InPost sp. z o.o., innych spółek z Grupy Integer oraz podmiotów współpracujących z tymi spółkami za pośrednictwem:

Powyższe zgody są dobrowolne. Możesz wycofać je w każdym czasie poprzez wysłanie żądania na następujący adres e-mail: dane_osobowe@inpost.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Administratorem Twoich danych osobowych jest InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-552), przy ul. Wielickiej 28. Twoje dane będą przetwarzane w celu umożliwienia rejestracji, korzystania i obsługi konta w aplikacji mobilnej oraz w celach analitycznych i statystycznych. W razie wyrażenia stosownej zgody, Twoje dane będą przetwarzane również w celu wyświetlania powiadomień z aplikacji o treści marketingowej, kierowania treści marketingowych na podane przez Ciebie dane kontaktowe, w tym treści dopasowanych do Twoich preferencji w oparciu o profilowanie. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach znajduje się w Polityce Prywatności.

Zaproś swoje miasto do grona partnerów programu InPost Green City! Rozpocznijmy razem zieloną transformację!
InPost Green City

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami! Porozmawiajmy o nowoczesnych inicjatywach ekologicznych, które możemy wdrożyć w Twoim mieście.

Marta Zalewska
Menedżer ds. Relacji Partnerskich / Dyrektor Programu InPost Green City
tel. +48 505 511 080
email: mazalewska@inpost.pl